Dietica är en dietistmottagning som erbjuder dig kost- och livsstilsrådgivning baserad på vetenskap och kliniskt beprövad erfarenhet. Råd och behandling anpassas efter dina individuella behov, förutsättningar och möjligheter för ett resultat som är hållbart i längden. Dietica arbetar med barn, ungdomar och vuxna med missionen att hjälpa dig med att förändra din livsstil och därmed nå en bättre livskvalité och ett sunt förhållningssätt till kost och motion – ett godare liv.

dietica.se