Dietica samarbetar med Nyckelhålet

Annica Holmberg vid Dietica kommer att bistå Föreningen Nyckelhålet på restaurang i utvärderingen av restauranger i Stockholms och Uppsalaregionen.  Föreningen är  ideell och arbetar för att kvalitetssäkra och sprida nyckelhåls-symbolen på restaurang.  Deras uppdrag är att säkerställa kvaliteten på de måltider och restauranger som är sk nyckelhålsrestauranger enligt Livsmedelsverkets kriterier samt att öka tillgängligheten på certifierade restauranger i landet och därmed bidra till en förbättrad folkhälsa.

För mer information besök www.nyckelhalsrestaurang.se

Comments are closed.