Annica Holmberg

Legitimerad dietist och filosofie kandidat i psykologi

Utbildad i både kostvetenskap, dietetik och psykologi kan jag erbjuda integrerad kost- och livsstilsrådgivning för just din livssituation och dina behov. Med en lång och bred kliniskt erfarenhet av kost- och livsstilsrelaterade sjukdomar både från nationellt och internationellt arbete så kan du vara säker på att jag kan se dina möjligheter till ett godare liv som är hållbart i längden.

Många specialister kan hjälpa dig med olika separata problem och möjligheter, men med kombinationen av kostvetenskapen och psykologin i ryggen arbetar jag med helheten och försöker hjälpa människor att förändra sin livsstil för att må bättre. Samtalet mellan dig och mig och vår ömsesidiga förståelse är grunden för beteendeförändring och ett godare liv.

Jag har arbetat med specialistvård för både med barn, ungdomar och vuxna med ätstörningar, övervikt och olika sjukdomsdiagnoser vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Vidare har jag arbetade många år inom Primärvården i Stockholms Läns Landsting med förebyggande hälsovård och ett brett spektra av olika diagnoser med olika patientgrupper.

Jag har också många års erfarenhet av att bo och arbeta utomlands. Intresset för kostrelaterade problem väcktes då jag arbetade som fotomodell i Stockholm, Paris och San Diego där många av mina kollegor fick ätstörningar av orimliga och felaktiga krav på utseende och näringsintag. En djupare förståelse för fattiga människors situation, men också möjligheter, fick jag då jag i en kommun i Peru arbetade med att utveckla ett program för familjeterapi där kvinnor varit utsatta för våld i hemmet. I Guatemala bodde jag i 2,5 år och arbetade för Världshälsoorganisationen (WHO/FN) med malnutritionsfrågor, bl.a. amning, som dietist/hälsoplanerare.