Företagshälsovård

Företagshälsovård – individuellt eller i grupp

Organisationer som vill få bättre lönsamhet är medvetna om hur viktigt det är att deras medarbetare är friska och välmående. Att investera i dina medarbetares hälsa gör att de inte bara mår bättre generellt utan också att de trivs bättre på arbetet och är mer kreativa. Man har också sett i undersökningar att det finns en tydlig koppling mellan dessa hälsoinvesteringar och lägre sjukskrivningskostnader och högre produktivitet hos medarbetarna.

Dietica erbjuder dina medarbetare kostrådgivning som en skattebefriad förmån. Dietica samarbetar med Friskvårdschecken, en möjlighet för ert företag, som fungerar som rikskuponger fast för friskvård. Dietica kan också lämna en offert direkt till ert företag. Kost- och livsstilsrådgivningen har som mål att ge dina medarbetare kunskaper om sambandet kost och hälsa för ett godare liv.

Kostbehandling vid viktminskning

Dietica erbjuder dina medarbetare hjälp med balans i vardagen med maten och motionen. Denna behandling syftar till att förändra livsstilen och därigenom få resultat som håller i längden. Kostbehandlingen innebär att jag analyserar näringsintaget och hjälper till med förändring av kost- och motionsvanor samt förhållningssättet till t.ex stress och sömn. Tidsramen är beroende av deras behov av stöd och motivation.

Kostrådgivning för ett godare liv

Dietica erbjuder dina medarbetare hjälp med kostrelaterade frågeställningar. Dina medarbetare kanske upplever besvär med viss typ av kost och därför väljer att avstå från denna, vill få reda på om de får i sig tillräcklig med näring i kosten. Genom att näringsberäkna matintaget varje dag i sju dagar (kalorier, vitaminer och mineraler) och väva samman detta med medarbetarens kost- och livsstilsvanor så kan jag analysera vad just dina anställde behöver i förhållande till dennes näringsbehov.

Föreläsningar

Dietica erbjuder din organisation och dina medarbetare skräddarsydda föreläsningar om kost- & livsstilsrelaterade teman. Dietica erbjuder dina medarbetare ökade kunskaper om sambandet mellan kost och hälsa och det egna förhållningssättet till dessa faktorer. Målsättningen är att medarbetarna ska få inspiration och börja en egen process till ett godare liv och en ökad motivation och produktivitet.