Rådgivning & behandling

Vad erbjuder Dietica för dig?

Dietica erbjuder kost- och livsstilsrådgivning som är vetenskaplig och klinisk beprövad . Dieticas mål är att ge dig stöd vid kost- och/eller livsstilsrelaterade problem eller sjukdomar, men också att finna möjligheten att förebyggande förbättra din hälsa.

Jag ger individuell rådgivning, utarbetar ett behandlingsprogram om det behövs och vi samtalar om livsstil och din förmåga att att förändra vanor. Tillsammans arbetar vi för ett resultat som är hållbart i längden oavsett vilka frågeställningar det rör sig om. Din hälsa är min mission!

Kostbehandling vid viktminskning

Dietica erbjuder dig hjälp som vill få balans i vardagen med maten och motionen. Denna behandling syftar till att förändra din livsstil och därigenom få resultat som håller i längden.

Kostbehandling innebär att jag analyserar ditt näringsintag och hjälper till med förändring av dina kost- och motionsvanor samt ditt förhållningssätt till t.ex stress och sömn. Tidsramen är beroende på ditt behov av stöd och motivation.

Kostrådgivning för ett godare liv

Dietica erbjuder dig hjälp som har kostrelaterade frågeställningar och inte har någon remiss och/eller läkarkontakt. Du kanske upplever besvär med viss typ av kost och därför väljer att avstå från denna, vill få reda på om du får i dig tillräcklig med näring i kosten eller har ett barn som äter dåligt.

Genom att näringsberäkna ditt, eller ditt barns,  matintag varje dag i sju dagar (kalorier, vitaminer och mineraler) och väva samman detta med dina kost- och livsstilsvanor så kan jag analysera vad just du behöver i förhållande till ditt näringsbehov.

Kostbehandling vid sjukdomar

Dietica erbjuder dig rådgivning och behandling som har en diagnos och en aktuell läkarkontakt. Antigen remitteras du till Dietica eller så tar du med din patientjournal vid besöket.

Exempel på diagnoser kan vara; diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar, födoämnesallergier, mag- och tarmsjukdomar, cancer, anorexi och bulimi samt fetma. Behandling har som fokus att förbättra din hälsa och livskvalité.

För mer information: priser